Week van de geletterdheid

Auteur:

Gepubliceerd op: 29-06-2020

Van 7 tot 13 september 2020 vindt opnieuw de Week van de Geletterdheid plaats. Dit jaar ligt de focus op het belang van e-inclusie voor mensen met een lagere geletterdheid.  

Om lokale besturen hierin te ondersteunen stelden we een brief op over de inhoud van de campagne. Het postpakket waarvan sprake in de tekst zal aan de communicatie-ambtenaar van jouw lokaal bestuur bezorg worden (vanaf medio augustus). 

De brief wordt ook bezorgd aan de algemeen directeur van de gemeente of stad met de vraag om ze ook te overhandigen aan het College van Burgemeester en Schepenen. 

Samen met de VVSG zet Diverscity mee zijn schouders onder deze campagne. Zo proberen we alle burgers inclusief medewerkers van lokale besturen digitaal mee te krijgen. 

Meer info over de campagne vind je op de website van de week van de Geletterdheid.

Veronique Stroobant