Auteur:

Gepubliceerd op: 14-05-2019

In een KB van 27 april 2018  (Belgisch Staatsblad 16 mei 2018) (inforumnummer 321073)  is bepaald dat het maximum aantal wedkantoren (kansspelinrichtingen klasse IV) verminderd wordt van 1000 naar 600. Op dit ogenblik zijn er 684 wedkantoren. Er wordt een uitdoofbeleid gevolgd door vrijgekomen vergunningen niet langer vacant te stellen, tot de limiet van 600 wordt bereikt.

De VVSG vindt deze reductie tot maximum 600 een goede zaak, maar blijft vooral vragende partij voor een grotere bevoegdheid van de gemeenten inzake vestiging en uitbating van wedkantoren (zie ook ons memorandum over de kansspelen). Deze grotere bevoegdheid is opgenomen in de op til staande wetswijzigingen inzake kansspelen (convenant wedkantoren) en inzake bestuurlijke handhaving (uitbatingsvergunning).

Verder is er een KB van 4 mei 2018 (inforumnummer 320974) dat kansspelen over virtuele sportevenementen toevoegt in de lijst van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de vaste kansspelinrichtingen klasse IV. Het aantal automatische toestellen in de vaste kansspelinrichtingen klasse IV is beperkt tot twee.

Voor meer info stefan.thomas@vvsg.be  

Stefan Thomas