Webinar CIRM/CERM: gebundelde informatie nu beschikbaar

Gepubliceerd op: 23-06-2021

Met fase 2 van het Zomerplan voor de deur kondigen nieuwe versoepelingen voor evenementen zich aan. Gemeenten spelen hierbij een belangrijke en drievoudige rol:

  1. Als organisator van evenementen
  2. Bij het verlenen van toelating voor evenementen
  3. Bij het ter beschikking stellen van eigen infrastructuur

Daarom organiseerden de teams Veiligheid, Economie en Vrije Tijd van de VVSG op 18 juni een informatief webinar rond het Covid Infrastructure Risk Model (CIRM), een checklist die een uitbater van infrastructuur toelaat om die infrastructuur te screenen op de COVID-19 veiligheidsrisico’s. Met meer dan 900 inschrijvingen was de interesse bijzonder groot.

Een punt in het ministerieel besluit van 23 juni wijzigt enkele uitspraken gedaan tijdens het webinar.

Het Nationaal Overlegcomité vergaderde gelijktijdig met ons webinar en daar werden belangrijke beslissingen genomen die pas vandaag met de publicatie van het Ministerieel Besluit duidelijk worden.

Dit Ministerieel Besluit zegt dat de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid voor evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen niet verplicht is indien het zittend publiek minder bedraagt dan 100 personen. Indien horeca-activiteiten worden uitgeoefend, moeten de horecaregels voorzien in artikel 6 worden nageleefd, met uitzondering van artikel 6, § 2, eerste lid, 15°. Afhaalmaaltijden en –dranken kunnen worden aangeboden in afwijking van artikel 6, § 2, eerste lid, 12°. De toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid overeenkomstig artikel 16 is vanaf 30 juli 2021niet verplicht indien het zittend publiek minder bedraagt dan 200 personen

Dit betekent in de praktijk dat er geen CERM of CIRM geldt voor deze initiatieven.

Dit gedeelte van het ministerieel besluit treedt in werking vanaf 27 juni 2021.

Kon je het webinar niet bijwonen? Geen nood, want je kan hieronder de infosessie herbekijken, samen met enkele links naar relevante informatie.
 

Enkele relevante links

Heb je via de bovenstaande informatie nog geen antwoord gevonden op een of meerdere vragen? Stuur deze dan bij voorkeur via mail naar cirm@eventflanders.com (CIRM) of info@covideventriskmodel.be(CERM). Voor andere vragen is het ook steeds mogelijk om contact op te nemen info@vvsg.be, dan word je onmiddelijk doorverwezen naar de juiste VVSG-stafmedewerker.