Auteur:

Gepubliceerd op: 10-10-2019

Op vraag van de Vlaamse Overheid onderzoekt Cultuurconnect hoe kunst- en cultuurhuizen meer digitaal kunnen samenwerken op vlak van planning, ticketing, website en CRM. In een uitgebreide conceptnota beschrijven ze de prioritaire doelstellingen en een voorstel voor de architectuur, met toelichting van het draagvlak in de sector. Via een bevraging verzamelen ze zoveel mogelijk input van kunst- en cultuurhuizen over hun verwachtingen, wensen en noden bij het project 'Digitaal Podium'. Werk jij in een cultuur- of gemeenschapscentrum of een kunstenorganisatie? Dan is jouw input meer dan welkom. De bevraging invullen duurt maximaal 20 minuten. 

Naar de bevraging.

Lokale cultuurinstellingen zijn vragende partij voor meer ondersteuning in digitale ticketing- , websystemen, planning en CRM. Dat bleek onder meer binnen het VVSG-Lerend Netwerk Vrijetijdscoördinatoren. We verwelkomen de ontwikkeling van de nodige instrumenten hiervoor door Cultuurconnect, dat de middelen en de expertise heeft om dit op te nemen. Deze bevraging kadert in dat opzet.

Hilde Plas