Auteur:

Gepubliceerd op: 06-03-2020

De VVSG krijgt geregeld vragen van haar leden over de publicatieverplichting uit het decreet gemeentewegen. Welke gegevens over gemeentewegen moeten moeten de gemeenten publiceren en op welke manier?

In afwachting van het uitvoeringsbesluit is de minimale vereiste de publicatie van alle gemeentelijke en gerechtelijke beslissingen die dateren van na 1 september 2019 op de gemeentelijke website. Maak daarbij zoveel mogelijk gebruik van links naar de oorspronkelijke beslissingen en plannen in plaats van ze te kopiëren.

We trachten in samenwerking met de Vlaamse overheid zo snel mogelijk te komen tot modelbesluiten. Daarnaast kan de gemeente ook nog verwijzen naar het provinciaal loket van de Atlas der Buurtwegen.

Op middellange termijn tracht de VVSG samen met verschillende partners te komen tot een conceptnota ter voorbereiding van het uitvoeringsbesluit.

Meer info over het decreet gemeentewegen.

Ward Van Hal