Auteur:

Gepubliceerd op: 25-08-2020

De Algemene Directie Veiligheid & Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken verstuurde op 20 augustus een elektronische vragenlijst naar alle burgemeesters in België over de toepassing van de GAS-wet. Lokale overheden hebben tot 20 september de tijd om de vragenlijst in te vullen.

Om het vijfjaarlijks GAS-verslag te kunnen opstellen, zoals artikel 52 van de wet betreffende de gemeentelijk administratieve sancties (de zogenaamde GAS-wet) vereist, werd een online vragenlijst rondgestuurd die peilt naar cijfergegevens over GAS-dossiers die behandeld werden tussen 2016 en 2019. Op basis van de antwoorden zal de minister van Binnenlandse Zaken verslag uitbrengen in het parlement over de toepassing van de wet.

Naast de GAS-vragenlijst werd ook een korte vragenlijst toegevoegd met betrekking tot de toepassing van het koninklijk besluit nr. 1 en de daarin voorziene corona-GAS-boetes.

  • Klik hier om de GAS-vragenlijst in te vullen.
  • Klik hier om de corona-GAS-vragenlijst in te vullen.

Heb je vragen over de vragenlijsten? Raadpleeg dan de website van FOD Binnenlandse Zaken of stuur een mail naar gasverslag-rapportsac@ibz.fgov.be.

De Algemene Directie Veiligheid & Preventie dankt de lokale overheden alvast hartelijk voor het invullen van de vragenlijsten!

Koen Van Heddeghem