algemene protocollen

Auteur:

Gepubliceerd op: 24-09-2019

De raad van bestuur van de VVSG gaf begin juli 2019 een principiële goedkeuring om te starten met de procedure rond algemene protocollen. In deze procedure sluiten de koepelorganisaties VVSG en OVSG in naam van hun leden protocollen af met centrale overheden of andere organisaties voor toegang tot persoonsgegevens. Op deze manier hoeft niet elk bestuur afzonderlijk een protocol op te stellen. Met deze procedure realiseren we efficiëntiewinsten voor onze leden en zorgen we voor kwaliteitsvolle overeenkomsten.

Een formele goedkeuring van de procedure volgt pas na positief advies van de Vlaamse Toezichtscommissie (VTC) en de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Eind juli ontvingen we reeds een positief advies van de VTC. De GBA liet weten dat we pas eind oktober een advies mogen verwachten. Zodra we ook van hen een positief signaal ontvangen, kunnen we de procedure opstarten.

Ward Van Hal