Auteur:

Gepubliceerd op: 22-06-2020

De coronacrisis heeft een grote impact op de lokale financiën. De precieze omvang van de meeruitgaven en minderontvangsten is nog niet duidelijk, maar verschillende besturen geven aan dat er ingrepen nodig zijn om te blijven voldoen aan de financiële evenwichtsvereisten. Naarmate de crisis langer duurt, zal de impact groter worden, niet in het minst door de terugvallende ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting.

De VVSG blijft ervan overtuigd dat de financiële evenwichtsvereisten hun verdienste hebben voor financieel gezonde lokale financiën. Omwille van de grote impact van de coronacrisis heeft de VVSG aan de minister van Binnenlands Bestuur gevraagd om het verplichte financieel evenwicht op de korte termijn los te laten en bij de uitoefening van het bestuurlijk toezicht de nodige soepelheid aan de dag te leggen om besturen de kans te geven de impact van de crisis te absorberen, zodat kan worden aangesloten bij een financieel evenwicht op lange termijn.

Concreet vraagt de VVSG dat bij aanpassingen van het meerjarenplan 2020-2025 in 2020 en 2021 het beschikbare budgettair resultaat onder nul mag gaan. Lokale besturen kunnen zo ten volle inzetten op relancemaatregelen gericht op de Vlaamse samenleving en economie. Het ligt niet in de intentie van de VVSG om de verplichte positieve autofinancieringsmarge in 2025 los te laten.

Ben Gilot