Auteur:

Gepubliceerd op: 28-05-2020

De volledige heropstart van de scholen vanaf 2 juni is een goede zaak, maar heeft ook (opnieuw) gevolgen voor de buitenschoolse kinderopvang. Op dit moment zijn de voorwaarden waarbij kinderen vóór, na en tijdens de schooluren moeten worden opgevangen nog niet duidelijk. De VVSG is in gesprek met de Vlaamse overheid om dit zo snel mogelijk op te helderen.

Snelle duidelijkheid

De VVSG is tevreden dat de scholen mogen heropstarten. Het is een volgende belangrijke stap in de exit uit de crisis, zeker ook voor kinderen, jongeren en hun ouders. De Vlaamse overheid communiceerde de voorwaarden voor de heropstart ervan -o.a. één klas één bubbel- zonder de link te maken met de buitenschoolse kinderopvang. Die diensten tasten nu nog in het duister over de manier waarop ze vanaf volgende dinsdag aan de slag moeten.

De VVSG is in gesprek met de Vlaamse overheid die nu zeer snel duidelijkheid moet verschaffen over de manier waarop de buitenschoolse kinderopvang in deze gewijzigde omstandigheden kan of moet worden georganiseerd. Meer kinderen op school betekent immers ook meer nood aan voor- en naschoolse opvang. We lieten ook weten dat het behoud van klasbubbels in de buitenschoolse kinderopvang praktisch niet haalbaar is: daar zijn onvoldoende kinderbegeleiders voor. Dat zou immers betekenen dat de gemeente één kinderbegeleider ter beschikking heeft per groepje kinderen uit één zelfde klas… We hopen dat Vlaanderen ook zwart op wit en zeer snel bevestigt dat dit zo niet moet.

Er moet ook duidelijkheid komen over de vergoeding die de Vlaamse overheid voorziet wanneer aanvullend bij de schooluren extra korte opvangmomenten nodig zijn, aangezien de school de start- en einduren van de verschillende klassen spreidt in de ochtend en avond.

Essentieel

De buitenschoolse kinderopvang is essentieel voor het onderwijs en ook om de economie opnieuw op te starten. Ouders kunnen met een gerust gemoed opnieuw buitenshuis aan de slag wanneer ze weten dat hun kinderen voor en na school veilig worden opgevangen.

Meer dan de helft van de gemeenten organiseert voor- en naschoolse kinderopvang. 

Nathalie Debast