Auteur:

Gepubliceerd op: 07-04-2020

Tal van steden en gemeenten zitten met de handen in het haar en vragen zich af hoe ze moeten omgaan met evenementen, kampen en activiteiten die deze zomer op de agenda staan. Er is ook onrust bij de jeugdwerkers, bij de jeugd zelf en allerhande andere organisaties. Om te vermijden dat overhaaste beslissingen worden genomen, vroeg de VVSG het Nationaal Crisiscentrum om hier een advies in te geven, dat over het hele land geldt en lokale besturen en organisatoren ietwat houvast geeft. Zo’n advies kan bijvoorbeeld inhouden dat men de plannen nu parkeert tot eind mei/begin juni om dan de analyse te maken, ingegeven door de vooruitzichten op dat moment. Is parkeren organisatorisch geen optie, dan moet men anders beslissen, maar alleszins zou dit advies houvast bieden.

Op het terrein werden al beslissingen genomen die gaan van afgelasten tot eind juni tot alle evenementen in 2020… De verscheidenheid zet iedereen aan het twijfelen en dat is niet zinvol, beslissingen zijn te vaak gebaseerd op buikgevoel of angst.

Met deze vraag wensen de VVSG (en Bataljong, de organisatie die het jeugdwerk ondersteunt) vooral dat lokaal geen overhaaste beslissingen genomen worden die later niet nodig bleken en die op dat moment ook niet meer ongedaan kunnen worden gemaakt. Een sterk signaal vanuit het NCCN zou op het terrein rust kunnen brengen en een meer uniforme aanpak.

Nathalie Debast