Auteur:

Gepubliceerd op: 24-11-2022

Tijdens het federaal begrotingsconclaaf heeft de federale overheid beslist dat de zogenaamde NAVAP-regeling progressief zal uitdoven tegen 2030. NAVAP staat voor non-activiteit voorafgaand aan de pensionering. Hierdoor kunnen politieambtenaren onder bepaalde voorwaarden vier jaar voor hun vervroegd pensioen - vanaf 58 jaar - stoppen met werken. Tijdens de NAVAP-periode ontvangen politiemensen een wachtgeld dat ongeveer 75 procent van hun loon bedraagt als ze een volledige loopbaan hebben.

De politiezones worden hiervoor gecompenseerd via een federale subsidie. De federale begroting heeft hiervoor in 32 miljoen voorzien in 2023. Maar de federale financiële tussenkomst voor die NAVAP zou stoppen op 1 oktober 2023. Dit zou betekenen dat de zones vanaf oktober 2023 en de jaren daarna de effectieve kosten van de NAVAP-regeling voor hun rekening moeten nemen. Dit zal voor zware financiële meerkosten zorgen bij de lokale politiezones.

Grote druk

De financiering van de politiezones staat momenteel al zeer zwaar onder druk: de oplopende inflatie zorgt voor een enorme stijging van de loonkosten en de statutaire pensioenlasten van de politiezones. Bij politiezones weegt die stijgende inflatie nog zwaarder door het feit dat bijna 90% van de uitgaven van politiezones personeelskosten zijn.

Op dinsdag 29 november heeft de VVSG een overleg met minister Verlinden over de financiering van de lokale politie. De VVSG zal dit dossier op tafel leggen. Sinds vrijdag 25 november is eindelijk ook de rondzendbrief met  begrotingsrichtlijnen 2023 voor de lokale politie beschikbaar.

Koen Van Heddeghem