Auteur:

Gepubliceerd op: 18-12-2019

De zorgraden van de eerstelijnszones starten in heel Vlaanderen op. Elk lokaal bestuur behandelt in december of januari de oprichting van de vzw die de eerstelijnszone bestuurt. Gemeenten en OCMW’s zijn belangrijke partners. Begin november maakte het Agentschap Zorg en Gezondheid een eerste analyse over de samenstelling van de voorlopige zorgraden. In alle zones was er voldoende engagement vanuit de lokale besturen, die hun zetels voor 90% hadden ingevuld. In vier eerstelijnszones nam een lokaal bestuur het voorzitterschap op. Het ondervoorzitterschap werd niet onderzocht, maar ook daar zijn er lokale besturen die het voortouw nemen.

De Vlaamse regering onderschrijft de belangrijke rol van de lokale besturen. Toch blijft het hele verhaal van de herstructurering van de eerstelijnszorg bijzonder vaag. In een brief aan minister Beke vraagt de VVSG om eindelijk duidelijkheid te krijgen over verschillende aspecten.

Rol lokale besturen en middelen

De VVSG kaart de onduidelijkheid aan over de specifieke rol die de lokale besturen moeten spelen binnen de zorgraden. Daarnaast blijven er serieuze vraagtekens over de middelen per eerstelijnszone. Globaal genomen zijn er voldoende middelen doch niet elke eerstelijnszone krijgt genoeg subsidies om een volwaardig personeelslid aan te werven. De onzekerheid bij de personeelsleden van samenwerkingsinitiatieven voor eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) en lokale multidisciplinaire netwerken (LMN) weegt op de eerstelijnszones. Heel wat waardevolle krachten kozen voor zekerheid en verlieten het schip.

Statuten

De 60 toekomstige vzw’s zijn allemaal bezig met de statuten, de omgevings- en contextanalyse en de beleidsnota’s, zonder duidelijke richtlijnen.  Elke eerstelijnszone maakt dezelfde oefening die er altijd net iets anders uitziet. Een zekere uniformiteit was wenselijk geweest voor wat betreft de statuten.

Wat met multidisciplinair overleg?

Binnen de herstructurering van de eerstelijn blijft eveneens het voortbestaan van het multidisciplinair overleg (MDO) en de uitwerking van de zorgcoördinatie en het casemanagement een belangrijk gespreksonderwerp. De VVSG pleit voor het behoud van de overleggen die zowel de OCMW’s, de mutualiteiten als andere partners organiseren en vraagt om betrokken te worden bij de hervorming van het MDO.

Lokale stem op regionaal niveau?

Tot slot kaart de VVSG de afwezigheid van de lokale besturen binnen de regionale zorgplatforms aan. Aangezien de afspraken en beslissingen op het regionale niveau een belangrijke impact hebben op het lokaal sociaal beleid ter plaatse dringt de VVSG aan op deelname van de lokale besturen binnen de regionale zorgraden. De lokale besturen zijn aanwezig in de zorgraden van de eerstelijnszones en in Vivel. De afwezigheid in de regionale zorgzones is een anomalie in de visie rond de eerstelijn en het lokaal sociaal beleid.

 

Lees ook Eerstelijnszones: vaak gestelde vragen.

Elke Verlinden