Lokaal dienstencentrum Brasschaat

Gepubliceerd op: 14-05-2019

Op 9 november keurde de Vlaamse Regering het ontwerpdecreet betreffende de woonzorg definitief goed. De lokale dienstencentra worden daarbij als kernactor binnen een zorgzame buurt aangewezen.

Het lokaal dienstencentrum speelt een belangrijke rol in de sociale cohesie van de buurt. De VVSG staat achter de inhoudelijke aanpassingen voor de lokale dienstencentra: verschuiving van verplichte activiteiten naar meer buurtgerichte opdrachten en de link met het lokaal sociaal beleid.

Gezien het belang van lokale dienstencentra in buurtgerichte zorg en de preventieve werking ervan, betekent dit wel dat de Vlaamse regering meer middelen zal moeten voorzien dan vandaag. Als Vlaanderen echt werk wil maken van een preventieve, laagdrempelige en buurtgerichte aanpak, moet het zelf ook inzetten op de uitbouw van meer lokale dienstencentra en een betere financiering.

Uit de gesprekken over het uitvoeringsbesluit blijkt dat de subsidiëring van de lokale dienstencentra niet verandert. Dit legt de verantwoordelijkheid voor de financiering van het nieuwe concept van de LDC bijna uitsluitend bij de lokale besturen, wat totaal onaanvaardbaar is.