Auteur:

Gepubliceerd op: 02-09-2021

De VVSG is voorstander van een verplichte vaccinatie van het personeel in de zorg, en dit liefst zo snel mogelijk. Vaccinatie zorgt immers voor een betere bescherming tegen COVID-19 en volledig gevaccineerde personen geven het virus ook veel minder snel door. Zorgorganisaties en hun medewerkers dragen een verantwoordelijkheid naar hun cliënten om hen optimaal te beschermen.

Zo een verplichting mag erg ruim, namelijk voor alle medewerkers die in contact komen met bewoners, ouderen en andere kwetsbare groepen, dus ook logistiek medewerkers, keukenpersoneel, technische dienst, dienstenchequewerknemers bij kwetsbare ouderen, personeel lokaal dienstencentrum,…. Medewerkers van de kinderopvang vallen erbuiten, kleine kinderen zijn immers niet de motor van het virus. 

Zodra de wettelijke basis er is, kan de uitrol voor de VVSG beginnen. Wie in de zorg start als nieuwe medewerker moet aantonen dat hij of zij gevaccineerd is of dat gebeurt bij de aanvang van het contract (vb. door de bedrijfsarts). Wie al in de zorg werkt, moet de kans krijgen om de dubbele vaccinatie in orde te brengen. De overgangsperiode voor het bestaand personeel moet zo beperkt mogelijk blijven, zeker niet langer dan 6 maanden, liefst veel sneller. In de tussentijd moeten niet-gevaccineerde medewerkers zich regelmatig laten testen. Voor wie halsstarrig blijft weigeren -in Vlaanderen een zeer kleine minderheid- streeft de VVSG naar een evenwicht tussen het blijven aantrekken van nieuwe handen in de zorg, het blijvend stimuleren van vaccinatie en het inzetten op periodieke testen.  

Steden en gemeenten organiseren zelf heel wat zorg in tal van woonzorgcentra, lokale dienstencentra en via de thuiszorgdiensten.  

 

Nathalie Debast