Auteur:

Gepubliceerd op: 22-10-2020

De Vlaamse overheid kondigde eerder deze week aan middelen voor lokale contactopsporing ter beschikking te willen stellen. Dat is een goede zaak, aangezien verschillende steden en gemeenten de voorbije maanden zelf reeds gestart waren met initiatieven om snel besmette personen op te sporen of te helpen, in bepaalde gevallen gekoppeld aan bronopsporing. Tot nu toe doen ze dat met eigen middelen.

De VVSG tracht zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de Vlaamse intenties en zit hiervoor op korte termijn samen met de kabinetten van de ministers Beke en Somers. In dat gesprek moet duidelijk worden waarvoor de Vlaamse middelen precies bedoeld zijn en welke steden en gemeenten hiervoor in aanmerking komen.

De VVSG vraagt alvast dat de Vlaams overheid de lokale initiatieven die de voorbije maanden noodgedwongen en snel zijn ontstaan, erkent en ondersteunt. Het gaat dan niet enkel om werkingsmiddelen: ook het vergemakkelijken van de werking en het stimuleren van de samenhang en complementariteit met het Vlaamse systeem zijn van belang. Zo is een snelle en volledige gegevensuitwisseling tussen het centrale en lokale niveau wenselijk, uiteraard met alle respect voor de naleving van privacy.

Zodra we meer weten, leest u het op www.vvsg.be.

Nathalie Debast