Auteur:

Gepubliceerd op: 09-04-2020

De VVSG-Trefdag van 20 oktober 2020 wordt uitgesteld naar het voorjaar van 2021. Dat heeft de VVSG, samen met haar partner en gaststad Kortrijk, beslist. De huidige coronacrisis en de impact hiervan voor lokale besturen gaven de doorslag voor deze moeilijke doch weloverwogen beslissing.

Lokale besturen werken zich momenteel uit de naad om het coronavirus mee in te dijken. Dat vraagt ontzettend veel inspanningen. Ook als ledenorganisatie willen we hen zoveel mogelijk bijstaan. De impact op (middel)lange termijn zal zich op het lokale niveau ongetwijfeld ook laten voelen. Daarom lijkt het ons nu ongepast om onze leden warm te maken om in te schrijven voor de Trefdag.

De voorbereidingen verderzetten houdt veel risico in, zoals het afsluiten van contracten. Niemand weet wanneer en onder welke vorm grootschalige evenementen zoals de Trefdag mogelijk zijn. Met een groep van ongeveer 3.000 bezoekers zal dicht contact tussen de deelnemers bijna onvermijdelijk zijn. Daarom zien we ons genoodzaakt om deze moeilijke beslissing nu al te nemen.

Achter de schermen werken we verder aan een geslaagde tiende editie van de VVSG-Trefdag. We kunnen hiervoor rekenen op de steun van de stad Kortrijk, met wie we samen zoeken naar een nieuwe datum in het voorjaar van 2021. Zodra deze datum vast ligt, communiceren we dit via onze vertrouwde VVSG-kanalen.

Katrien Gordts