Auteur:

Gepubliceerd op: 21-08-2019

Steden en gemeenten ontvingen vorige week een brief van de Belgische Kamer der Verhuizers (BKV) waarin ze haar ergernissen uit over hoe stadsvernieuwingsprojecten verhuiswagens belemmeren in hun werk. Volgens de VVSG moeten lokale besturenbij de inrichting van straten en pleinen heel diverse belangen afwegen. Maar steden en gemeenten staan zeker klaar zodat inwoners en verhuisfirma’s op een vlotte manier kunnen verhuizen. Elke verhuizer kan - eventueel in overleg met de verhuisfirma - een vergunning inname openbaar domein aanvragen. Dit gaat heel makkelijk en meestal ook digitaal bij de gemeente. Met die vergunning kan er een verbod tot parkeren worden gegeven maar is het bijvoorbeeld ook mogelijk dat in een winkelwandelstraat een verhuiswagen wel mag inrijden, of dat een verhuiswagen tegen de rijrichting in mag rijden.

Verder wijst de VVSG op het onderscheid tussen enerzijds zaken die generiek ten behoeve van het welzijn van de bewoners bestaan en geen specifieke locatiegebonden impact op straatniveau hebben (zoals toegangsuren, lage-emissiezones, circulatieplannen, fietspaden) en anderzijds specifieke situaties (zoals paaltjes en beplantingen). Zeker over dat laatste kunnen verhuisfirma’s zaken signaleren aan het bestuur en indien nodig in dialoog gaan als situaties structureel problematisch of zelfs gevaarlijk zouden zijn.

Johan Smits, algemeen directeur van Boortmeerbeek, merkt dat de inrichting van het openbaar domein steeds vaker voorwerp is van een lokaal debat: 'Het beheersen van het gebruik van de openbare ruimte wordt belangrijker en moeilijker voor gemeenten. Via een vlot vergunningenbeleid proberen we overzicht te houden en het gebruik in ieders belang goed te organiseren. Niet alleen bij individueel gebruik zoals een verhuis neemt de druk toe. Bijvoorbeeld bij openluchtmanifestaties al dan niet ingericht door de overheid, verenigingen, bedrijven of particulieren zijn er tegengestelde belangen. Dat zorgt soms voor spanningen. Recent nog kwamen vanuit de wielerwereld commentaren op de inrichting van de openbare weg. De taak van een lokale overheid is om te waken over de veiligheid en het algemeen belang en dat betekent soms streng zijn. Maar uiteraard gaan we lokaal in dialoog om zoveel mogelijk belangen te verzoenen.'

Katrien Gordts