Auteur:

Gepubliceerd op: 15-05-2023

De administratieve lasten binnen de sectoren van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in Vlaanderen zijn buitengewoon hoog. Zorgmedewerkers in de openbare zorgdiensten hebben de VVSG laten weten dat ze veel kostbare tijd verspillen aan overbodige registraties. Dit gaat ten koste van de directe zorg en ondersteuning die ze kunnen bieden.

Daarom werkte de VVSG graag mee aan een advies vanuit de Vlaamse Raad WVG voor de Vlaamse minister WVG en de Vlaamse regering. De raad heeft uit eigen initiatief een methode en zes concrete aanbevelingen ontwikkeld om de administratieve lasten op structurele wijze te verminderen.

Het advies bevat talrijke praktijkvoorbeelden en is te raadplegen op de website van de Vlaamse Raad WVG.
 

Joke Vandewalle