Auteur:

Gepubliceerd op: 26-05-2020

Dementie: als je ermee te maken krijgt

Er wonen in Vlaanderen 132.000 mensen met dementie. In 2035 zullen dat er 188.000 zijn, een stijging van maar liefst 42%. Maar: nog minstens drie keer zoveel mensen zijn er ook bij betrokken: mantelzorgers, naasten, hulpverleners ... En al die mensen hebben nood aan specifieke informatie: over de eerste tekenen, de rol van de huisarts en de specialist, de juridische aspecten, omgangsadvies, het diverse aanbod van beschikbare hulp- en dienstverlening ... Om aan die informatiehonger tegemoet te komen, hebben de Expertisecentra Dementie een gloednieuwe brochure in magazinevorm uitgebracht.

De brochure werd ontwikkeld samen met de VVSG en partners als de Diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen, de Alzheimer Liga Vlaanderen en de Vlaamse Ouderenraad. Ze werd bovendien volledig goedgekeurd door mensen met dementie en mantelzorgers zélf. De brochure wil iedere gemeente en organisatie op weg helpen om een ouderen- of dementievriendelijk aanbod te voorzien voor iedereen die ermee te maken krijgt.

Het nieuwe magazine biedt heel wat mogelijkheden voor steden en gemeenten zelf. Zo kan je, naast de algemene brochure, ook een gepersonaliseerde versie voor jouw lokaal bestuur aanvragen, zodat het beter aansluit bij jouw lokaal ouderen- en dementiebeleid. Meer informatie over de algemene en de gepersonaliseerde brochure vind je via deze link. 

Ontdek en lees het vernieuwde magazine en het aanbod voor steden en gemeenten.

Contactpersoon dementievriendelijke gemeenten bij VVSG:

Iris De Mol, iris.demol@vvsg.be

Iris De Mol