Auteur:

Gepubliceerd op: 24-06-2020

De VVSG is tevreden dat de Nationale Veiligheidsraad (NVR) toestemde tot een versoepeling van de markten en dat er enig perspectief komt voor de (kleinere) evenementen. Toch zijn er ook vragen, bijvoorbeeld bij de mogelijkheid voor gemeenten om uitzonderingen toe te staan voor evenementen met een zittend publiek. Lokale besturen en hun burgemeesters blijven alleszins een cruciale rol spelen in de organisatie en handhaving van de maatregelen.

Opnieuw meer dan 50 kramen op de markt

Vanaf 1 juli zullen opnieuw markten met meer dan 50 kramen mogelijk zijn. De NVR gaat hiermee in op de vraag van de VVSG en de marktkramers. Lokale besturen blijven uiteraard de drukte monitoren. Of dit ook betekent dat de regel van 1 bezoeker per anderhalve meter kraam wegvalt, is nog onduidelijk, net zoals de vraag of de NVR een beslissing heeft genomen over de kermissen die op dit moment verboden zijn.

Matrix voor evenementen

Evenementen kunnen doorgaan met 200 personen binnen en vanaf 1 juli met 400 toeschouwers buiten. Op 1 augustus wordt dat aantal mogelijk opgekrikt tot 400 personen binnen en 800 buiten. Een uitzondering (naar boven) zou mogelijk zijn voor permanente infrastructuren met een zittend publiek; het zou aan de lokale overheid zijn om hierover te beslissen. Wat dit precies impliceert en op welke basis lokale besturen dan zullen beslissen, is op dit moment nog niet geweten.

Organisatoren en lokale besturen zullen voor evenementen een matrix hanteren waarmee verschillende criteria worden afgetoetst - en eventueel bijgestuurd - om een evenement coronaproof te maken. De VVSG hoopt dat de matrix spoedig daar is, want zowel de implementatie ervan als de voorbereiding van de evenementen kosten tijd.

De uiteindelijke beslissing of een concreet event kan doorgaan, blijft bij de burgemeester die als opdracht heeft om de openbare veiligheid te garanderen. De veiligheidsmaatregelen op vlak van afstand houden blijven onverkort gelden.

Zodra het MB verschijnt en de onduidelijkheden uitgeklaard worden, lees je het op onze website.

Nathalie Debast