Auteur:

Gepubliceerd op: 09-04-2020

Als koepelorganisatie van de publieke zorgvoorzieningen zetelt ook de VVSG in de taskforce die Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke gisteren oprichtte voor de uitvoering van zijn 11-puntenplan rond de coronacrisis in de zorg. De VVSG zal daar blijven hameren op de nood aan maximale testcapaciteit, gecombineerd met voldoende beschermingsmateriaal, zuurstof en een oplossing voor de uitval van personeel. In de woonzorgcentra heerst vandaag grote ongerustheid en onzekerheid over de toekomst: wat als personeel ziek wordt, wie gaat dan voor de bewoners zorgen? De medische reserve die Vlaanderen aanlegde zal niet volstaan.

De VVSG pleit er ook voor meer globale oplossingen voor alle aanbieders van zorg: ziekenhuizen, woonzorgcentra, thuiszorg,… ze kampen met dezelfde noden en een oplossing in het ene segment veroorzaakt nu te vaak een tekort en verregaande problemen in het andere. Denk maar aan de mondmaskers die eerst enkel naar de ziekenhuizen gingen, pas veel later waren de woonzorgcentra aan de beurt. Het gaat voor de VVVSG ook ruimer dan de residentiële voorzieningen. Ook de thuiszorg speelt een belangrijke rol in dit verhaal en mag niet verwaarloosd worden. Hoewel er minder gevaar op besmetting is omdat kwetsbare ouderen vaak alleen wonen, is het cruciaal dat de dienstverlening gegarandeerd blijft. De verzorgende die langskomt is vaak het enige menselijk contact voor deze mensen, en ook de effectieve zorg is en blijft nodig.

Naast de nood aan beschermingsmateriaal en de personeelsproblematiek komen in de taskforce ook heel wat andere thema’s aan bod, zoals schakelzorg en financiële compensaties.

De taskforce zal dagelijks bijeenkomen en kan zelf acties opzetten en doen uitvoeren. Naast de VVSG en de andere zorgkoepels nemen ook de kabinetten Jambon en Beke en minister Beke zelf, de zorginspectie en het Agentschap Zorg en Gezondheid, een vertegenwoordiging van de huisartsen en enkele experten van de universiteiten deel. Karine Moykens, secretaris-generaal van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, zit de taskforce voor.

Nathalie Debast