Auteur:

Gepubliceerd op: 08-10-2020

De VVSG-Trefdag van 6 mei 2021 wordt uitgesteld naar het voorjaar van 2022. Dat hebben de VVSG en haar partner en gaststad Kortrijk samen beslist. De huidige coronacrisis geeft de doorslag voor deze moeilijke doch weloverwogen beslissing. Het vernieuwende concept van deze tiende editie waar beleving en netwerking centraal staan willen beide organiserende partners in de beste omstandigheden laten plaatsvinden.

Zolang de coronacrisis niet is gestabiliseerd en er geen vaccin op de markt is, blijft het organiseren van massabijeenkomsten risicovol. De VVSG en de stad Kortrijk willen hun verantwoordelijkheid nemen. Met een groep van ongeveer 3.000 bezoekers zal dicht contact tussen de deelnemers bijna onvermijdelijk zijn. We willen onze deelnemers, partners, sprekers en gaststad de kans geven om de Trefdag ten volle en veilig te beleven. We hebben gezocht naar alternatieven maar komen tot de conclusie dat een Trefdag digitaal of in een beperkte vorm organiseren, afbreuk doen aan de kern van het initiatief: een hoogdag voor lokale besturen waar inspiratie, ontmoeting en beleving centraal staan. Bovendien willen we onze partner, de stad Kortrijk, de kans geven om zich als gaststad helemaal te tonen.

Ondertussen zitten we niet stil. Naast het permanente opleidingsaanbod, zowel live als digitaal, plant de VVSG in mei 2021 enkele kleinschalige lokale initiatieven. Hier ligt de focus op onze leden informeren over urgente thema’s en een nauw contact tussen onze leden en hun ledenorganisatie bevorderen. Ook de stad Kortrijk zal als gaststad daar een rol in krijgen.

Achter de schermen werken we verder aan een geslaagde tiende editie van de VVSG-Trefdag en een kleiner initiatief in mei 2021. Zodra de data vastliggen, communiceren we dit via onze vertrouwde VVSG-kanalen. 

Katrien Gordts