Auteur:

Gepubliceerd op: 17-12-2019

Recent sloot de VVSG een samenwerkingsovereenkomst af met het NOE, het Netwerk Onroerend Erfgoed. Het NOE is een overleg van intergemeentelijke erfgoeddiensten en gemeenten die door de Vlaamse overheid als ‘onroerend erfgoedgemeente’ zijn erkend. Door het bundelen van onze krachten wil de VVSG nog sterker staan in de belangenbehartiging van het lokaal onroerend erfgoedbeleid: mede dankzij de input van het NOE kan die belangenbehartiging praktijkgerichter uit de verf komen; en dit ongeacht hoe die gemeente uitvoering geeft aan het lokaal erfgoed beleid: zelfstandig, als erfgoedgemeente of via een intergemeentelijk samenwerkingsverband.

De beleidsnota Onroerend Erfgoed kondigt aan dat wordt verwacht dat gemeenten de komende jaren een grotere rol opnemen op het vlak van onroerend erfgoed. Maar wélke bevoegdheden worden overgedragen, de financiële middelen die ermee zijn gemoeid en welke rol erkende onroerend erfgoed gemeenten en de intergemeentelijke onroerend erfgoeddiensten hierin spelen, is nog niet duidelijk. De Vlaamse overheid wil het overleg daarover met gemeenten voeren aan de hand van een Groenboek. We kijken er naar uit om samen met onze leden en de Vlaamse overheid het onroerend erfgoed een mooie toekomst te geven.

Xavier Buijs