Auteur:

Gepubliceerd op: 06-05-2021

De VVSG betreurt dat de FOD Financiën ook dit jaar niet wil ingaan op de vraag van steden en gemeenten om lokaal zitdagen te organiseren voor mensen die moeite hebben om hun aangifte zelf in te vullen of te controleren. Het voorstel van de FOD om met de hulp van een lokale medewerker in een telefonisch onderhoud te voorzien, volstaat niet voor de VVSG. Corona daagt iedere overheid al meer dan een jaar uit om de dienstverlening anders te organiseren. Lokale besturen doen alle inspanningen om het persoonlijk contact met hun burgers zoveel mogelijk te behouden, op een coronaveilige wijze. De VVSG verwacht hetzelfde van de centrale overheid. 

Aandacht voor kwetsbare groepen

De  VVSG haalde de nood aan goede begeleiding en ondersteuning van kwetsbare groepen bij het invullen of verduidelijken van hun belastingaangifte al meermaals aan in gesprekken met de FOD.  Op onze vraag kwam er in 2020 – in volle coronacrisis- telefonische ondersteuning, het minimum minimorum voor de VVSG. Het is die manier van werken die de FOD nu wil verderzetten, met de hulp van een medewerker van het lokale bestuur. Voor de steden en gemeenten volstaat dit niet. Bovendien bereikt men zo onvoldoende mensen. Zo is niet ieder kwetsbaar persoon gekend door het OCMW of de gemeente. Daarnaast zullen ook personen die minder digitaal vaardig zijn en vorig jaar (met hulp) hun aangifte digitaal hebben ingediend, mogelijk de timing van indiening missen, omdat ze geen papieren formulier meer krijgen. De voorstellen van vereenvoudigde aangiften (vooringevuld) zijn nog steeds in een deel van de gevallen onjuist of onvolledig. Heel wat mensen hebben in 2020 ook een gewijzigde inkomstensituatie door COVID 19  (een mix van inkomsten uit arbeid, tijdelijke werkloosheid, ontslag, volledige werkloosheid, …) wat de aangifte complexer maakt. Dat uit zich trouwens ook in de extra invulvakken die de  bevoegde minister bekend maakte. Heel wat kwetsbare mensen ondervinden problemen bij hun aangifte  en alle goede bedoelingen ten spijt, begrijpen ze de vooraf ingevulde aangifte niet. Ook de berekening van de kosten voor kinderopvang maakt het moeilijk.

De hulp van het lokale bestuur heeft zijn grenzen

Lokale besturen zijn er uiteraard om mensen te helpen. Ze zijn echter geen verlengstuk van de federale belastingdienst. De verplichte begeleiding door een medewerker van het lokaal bestuur bij een (telefonische) afspraak, zoals door de FOD Financiën wordt voorgesteld, legt te veel verantwoordelijkheid bij die lokale medewerker; een verantwoordelijkheid die trouwens bij de medewerkers van de FOD Financiën hoort te liggen.

De VVSG dringt er bij de FOD Financiën verder op aan om opnieuw fysieke zitdagen te organiseren. Dat kan volledig coronaproof in de regiolokalen van de FOD Financiën, lokale besturen stellen ook graag een lokaal ter beschikking waar gesprekken in alle vertrouwen kunnen plaatsvinden. Gemeenten en OCMW’s leveren al de hele coronaperiode het bewijs dat je wel degelijk cliënten veilig kan ontvangen om hen de hulp- en dienstverlening te bieden waar ze recht op hebben. 

Lees hier de brief die de VVSG hierover eerder al schreef naar de FOD Financiën.

Nathalie Debast