n

Auteur:

Gepubliceerd op: 09-11-2020

Het federale regeerakkoord is bijna anderhalve maand oud, en verschillende ministers hebben het intussen aangevuld met een eigen beleidsnota.

De VVSG-stafmedewerkers gingen in detail door het federale regeerakkoord en maakten de vergelijking met het VVSG-memorandum voor de verkiezingen van 2019. Het resultaat van dat analysewerk werd besproken op de verschillende bestuurlijke commissies en de raad van bestuur van de VVSG, wat resulteerde in dit uitgebreide analysedocument.

De centrale conclusie luidt dat de federale regering start met een ambitieus programma en op veel terreinen ook de lokale besturen expliciet wil betrekken. Op welke wijze dat concreet gaat gebeuren, blijft in de meeste gevallen nog vrij vaag. 

Lees ook het artikel 'Meer afstemming nodig met lokale besturen - analyse federaal regeerakkoord' in het novembernummer van ons magazine Lokaal.

Jan Leroy