privacy

Auteur:

Gepubliceerd op: 23-07-2019

In een brief aan de gemeenten vraagt de Gezinsbond om de adresgegevens van jonge ouders aan te leveren. De vraag is niet nieuw en werd meermaals besproken in de VVSG-werkgroep Informatieveiligheid. De werkgroep oordeelde dat de vraag van de Gezinsbond een bovenlokaal belang dient. De Gezinsbond moet haar vraag dus richten aan het Rijksregister in plaats van aan de individuele gemeenten. Dit biedt voordelen voor alle partijen. Enerzijds dienen de gemeenten en de Gezinsbond niet allemaal afzonderlijk protocollen op te stellen, anderzijds gebeurt de gegevensoverdracht in die situatie op een veilige en eenvormige manier.

Het Rijksregister bevestigt ons standpunt en heeft dat op deze manier ook al geruime tijd gecommuniceerd aan de Gezinsbond. De VVSG raadt de Gezinsbond dan ook aan om spoedig een dossier in te dienen bij het Rijksregister.

We vinden het belangrijk dat jonge ouders goed geïnformeerd worden, maar dan wel conform alle regels van privacy en informatieveiligheid. Om die redenen adviseren we onze leden om niet in te gaan op de vraag van de Gezinsbond voor het aanleveren van persoonsgegevens van jonge ouders.

Ward Van Hal