Auteur:

Gepubliceerd op: 27-10-2020

Het was al aangekondigd in het regeerakkoord van de Vlaamse regering en heeft nu ook zijn weerslag gevonden in de regelgeving: een vrije sjerpkeuze voor burgemeesters en districtsburgemeesters.

Het besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 2018 (inforumnr. 322784) werd zo aangepast dat (districts)burgemeesters voortaan de vrije keuze hebben tussen de gebruikelijke zwart-geel-rode 'tricolore' sjerp en de huidige zwart-gele schepensjerp met rode franjes. Tot nader order geldt deze wijziging niet in de omgekeerde richting, meer bepaald schepenen die een burgemeesterssjerp dragen.

De wijziging (inforumnr. 322784) gaat in op 1 november 2020.

David Vanholsbeeck