Auteur:

Gepubliceerd op: 09-12-2021

Om publieke laadpalen te plaatsen op hun openbaar domein, zullen gemeenten gebruik kunnen maken van de concessie die de Vlaamse overheid momenteel voorbereidt. De Vlaamse overheid duidt per regio een ‘CPO’ (laadpaalleverancier) aan. Op die manier zullen de lokale besturen verregaand ontzorgd worden voor de plaatsing van die laadpalen. Over de procedure en timing bezorgde minister Peeters aan alle gemeenten - ten aanzien van de schepenen van Mobiliteit - een toelichtende brief.

De regio’s waarvan sprake in de brief zullen telkens gevormd worden via het clusteren van enkele aangrenzende vervoerregio’s.

De verwijzing naar behoefteanalyses en potentieelkaarten slaat op de potentieelkaarten die momenteel opgemaakt worden voor de centrumsteden en op de behoefteanalyses voor de andere steden en gemeenten, die vanaf januari beschikbaar zullen zijn.

Deze en andere voor gemeenten relevante informatie in verband met de uitrol van laadinfrastructuur op het gemeentelijk openbaar domein brengen we stelselmatig samen op de VVSG webpagina E-mobiliteit.

Erwin Debruyne