Auteur:

Gepubliceerd op: 11-02-2021

Doe je indicatiestellingen voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden? Lees dan zeker onderstaand bericht van het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming:

"Vanaf 1 juni 2021 zal de BelRAI Screener als verplicht inschalingsinstrument gebruikt worden door de diensten voor gezinszorg, en in het kader van het zorgbudget zwaar zorgbehoevenden door de gemachtigde indicatiestellers (de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds (DMW), de diensten voor gezinszorg en de OCMW’s / Welzijnsverenigingen)."

De voorzieningen die ervoor kiezen om de Vlaamse BelRAI applicatie te koppelen aan eigen software zoals het eigen cliëntbeheersysteem, moeten kenbaar maken dat men de Circle of Trust (COT) voorwaarden respecteert (een COT-organisatie). Daartoe dienen zij de COT-verklaring op eer in te dienen. Voorzieningen die rechtstreeks in de BelRAI applicatie zullen werken moeten geen verklaring op eer indienen.

De COT-verklaring op eer, wordt door de OCMW’s en Welzijnsverenigingen ingediend via het publiek webformulier. In deze handleiding vind je meer informatie over de manier waarop je dit moet doen, we raden aan om deze stap voor stap te doorlopen. Deze handleiding zal eveneens online beschikbaar zijn via de website van Zorg en Gezondheid.

De diensten die als COT-organisatie gebruik willen maken van de Vlaamse BelRAI applicatie vanaf 1 juni 2021, dienen hun COT-verklaring uiterlijk vrijdag 2 april 2021 in.

Inhoudelijke vragen over de Circle of Trust-criteria?

  • Bespreek dit met de Data Protection Officer van je organisatie.
  • Indien de DPO nog vragen heeft, kunnen deze gericht worden aan cot@vlaanderen.be

Vragen over de procedure om COT-verklaring in te dienen?

Leen Van Den Heuvel