Gepubliceerd op: 11-01-2021

Het is nog even wachten op de officiële oproep voor subsidies voor nieuwe OverKophuizen, maar het Agentschap Opgroeien lichtte recent een tipje van de sluier, via volgende vooraankondiging.

Het is de bedoeling om met deze nieuwe subsidie het aantal OverKophuizen in Vlaanderen uit te breiden van 5 naar 16. Zo ontstaan er nog meer plekken waar jongeren terecht kunnen om elkaar te ontmoeten en om te praten over grote en kleine zorgen.

In de vooraankondiging kan je zien in welke regio’s er OverKophuizen kunnen bijkomen. De exacte timing van de oproep is nog niet gekend, al zal dat wellicht voor januari of februari zijn. Je kan ook nog geen dossier indienen.

Wat is intussen duidelijk?

  • Subsidie van 100.000 euro per jaar, per project, voor een periode van drie jaar. Daarna is na evaluatie duurzame verankering mogelijk.
  • Er is nauwe afstemming nodig met de lokale besturen uit de regio die interesse hebben om een OverKophuis op te starten.
  • Het project moet mee de doelstellingen preventieve gezinsondersteuning van het Agentschap Opgroeien verwezenlijken in combinatie met minstens een van de volgende doelstellingen:
  1. jongeren gepast ondersteunen op het vlak van mentaal welzijn.
  2. voortbouwen op informele ontmoeting om ondersteunende sociale netwerken rond sociale verbinding tussen jongeren te scheppen.
  3. jongeren ondersteunen op het vlak van verschillende levensdomeinen met het oog op volwaardige participatie in de samenleving.

Wie wil kan dus al eens nadenken over een mogelijk project! Wie nog met vragen bij de oproep zit kan contact opnemen met het Agentschap Opgroeien.