Gepubliceerd op: 11-01-2021

Op de officiële oproep voor vernieuwende projecten Huizen van het Kind is het nog even wachten, maar het Agentschap Opgroeiden licht alvast een tipje van sluier, via volgende vooraankondiging.

Opgepast, want niet iedereen komt in aanmerking voor deze oproep! In de vooraankondiging kan je zien welke regio’s concreet kunnen deelnemen. De exacte timing van de oproep is nog niet bekend, al zal die er wellicht zijn eind deze maand. Je kan op dit moment dan ook nog geen dossier indienen.

Wat is intussen duidelijk?

  • Subsidie van 50.000 euro per jaar, per project, voor een periode van drie jaar.
  • Er is nauwe afstemming en samenwerking nodig met het lokaal bestuur.
  • Het project moet mee de doelstellingen preventieve gezinsondersteuning van het Agentschap Opgroeien verwezenlijken in combinatie met minstens een van de volgende doelstellingen:
  1. integratie en inburgering
  2. opvang en onderwijs
  3. tewerkstelling en opleiding
  4. armoedebestrijding

Wie wil kan dus al eens nadenken over een mogelijk project! Met vragen over de oproep kan je terecht via mail.