Auteur:

Gepubliceerd op: 14-05-2019

Logistiek is verantwoordelijk voor minstens een kwart van  CO2-uitstoot in steden die veroorzaakt wordt door transport. Voor andere emissies, zoals stikstofoxiden en fijnstof, loopt dat op tot 30% of zelfs 50%, terwijl slechts 10 tot 20% van de kilometers in steden voor goederenvervoer gereden worden. We verwachten dat de vraag naar stedelijk goederenvervoer verder zal blijven groeien, sterker zelfs dan de vraag naar personenvervoer. Steden zijn immers groeipolen waar veeleisende consumenten leven, werken en recreëren. Daarbij hoort een groeiende vraag naar zowel goederen als diensten. 

Daarom is een meer duurzame organisatie van de stedelijke logistiek een absolute noodzaak voor bereikbare en leefbare steden. Om die reden lanceert The Shift, met steun van de Koning Boudewijnstichting, een Green Deal rond het thema. The Shift werkt samen met MOBI voor de coördinatie en met een stuurgroep van ervaren partners: Departement Omgeving, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, VIL én de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

Een Green Deal is een vrijwillige overeenkomst tussen (publieke of private) partners en de Vlaamse overheid om samen een groene doelstelling na te streven. Ben je verlader, transporteur, ontvanger of een (lokale) overheid, stap dan mee in deze Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek. De actie die je onderneemt moet minstens een van de volgende vier doelen nastreven: 

  • af te leggenkilometers van voertuigen vermijden

  • kilometers verschuiven naar een milieuvriendelijker transportmiddel of tijdstip
  • afgelegde kilometers schoner maken via zero-emissie voertuigen
  • actoren verbinden rond duurzame stedelijke logistiek.

 

Meer info: www.omgevingvlaanderen.be/green-deal-duurzame-stedelijke-logistiek.

Bart Palmaers