Auteur:

Gepubliceerd op: 16-12-2021

Via de pers vernemen we dat de Vlaamse regering een akkoord zou hebben bereikt over het concept ‘Gemeenschapsdienst’ dat eerder ook in het regeerakkoord was opgenomen. Hierin wordt, naast onderwijs en vzw’s, vooral gekeken in de richting van de lokale besturen om te voorzien in relevante taken en werkvloeren.

Het is voor de VVSG van groot belang dat we zicht krijgen op de impact van deze maatregel op de lokale besturen, zowel organisatorisch als financieel. Dit concept houdt immers nauw verband met andere reeds bestaande maatregelen zoals voor bijvoorbeeld artikel 60§7/TWE (activering van OCMW cliënten), ‘Duaal leren’ maar vooral ook het ‘wijk-werken’. De implementatie van de ‘gemeenschapsdienst’ mag geen verdringing betekenen voor het ‘wijk-werken’ en de ‘wijk-werkers’. Het is meer dan wenselijk dat beide maatregelen door onze lokale wijk-werkorganisaties worden uitgevoerd zodat er goede aftstemming is. Ook de financiële gevolgen moeten duidelijk in kaart worden gebracht.

De VVSG zal dan ook het gesprek aan gaan met minister Crevits om een en ander uit te klaren en de leefbaarheid en complementariteit tussen beide maatregelen in de toekomst te garanderen.

Fabio Contipelli