huisvuil

Auteur:

Gepubliceerd op: 24-05-2019

De Vlaamse regering heeft op vrijdag 17 mei 2019 het afvalstoffenplan definitief gewijzigd. De restafvaldoelstellingen zijn nu berekend op basis van de nieuwe Belfius clusterindeling van gemeenten. De doelstellingen zijn bindend tegen het einde van het afvalplan (2022). Er komt geen tijdelijke verplichting voor inzameling van restplastics voor gemeenten in afwachting van de invoering van de P+MD-inzameling. Gemeenten worden wel ‘gestimuleerd’ hiervoor zoveel mogelijk oplossingen te voorzien.

In hoofdstuk 4 (doelstellingen) worden, door de nieuwe indeling van de gemeenten in clusters door Belfius, de nieuwe doelstellingen voor restafval per cluster herberekend. Bijlage 3 geeft een overzicht van de nieuwe indeling in clusters van de gemeenten met opgave of op hen de clusterdoelstelling, dan wel een strengere doelstelling wegens een al beter resultaat van toepassing is.

In hoofdstuk 5 wordt een passage opgenomen waar gemeenten of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden gestimuleerd worden om tegen 1 januari 2020 een selectieve inzameling van alle plastic huishoudelijke verpakkingen (harde plastics en folies) te starten ofwel via een huisaan-huisinzameling, ofwel via het recyclagepark. Verder wordt in hoofdstuk 5 ook gesteld dat de restafvaldoelstellingen voor de gemeenten bindend worden tegen 2022.

Christof Delatter