Auteur:

Gepubliceerd op: 06-08-2020

Vlaams minister-president Jan Jambon en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers roepen in een brief lokale besturen op om evenementen maximaal te laten doorgaan. De VVSG ontvangt hierover een heel reeks vragen van de lokale besturen en heeft hier alle begrip voor. De afstemming met de Vlaamse regering leert echter dat deze brief geen plotse koerswijziging inhoudt.

De algemene lockdown tijdens het voorjaar had een enorme impact op onze samenleving en economie. Om een herhaling van deze situatie te vermijden en toch de tweede golf van het virus in te dijken, trof de Nationale Veiligheidsraad eind vorige maand mildere algemene maatregelen in combinatie met de mogelijkheid voor gerichte, lokale maatregelen. Burgemeesters kregen de bevoegdheid om lokale opflakkeringen te voorkomen en in te dijken. Zo kan men snel en efficiënt schakelen bij plaatselijke uitbraken zonder de volledige samenleving stil te leggen.

Beide ministers vragen dan ook om niet preventief alle evenementen of activiteiten in de economische, culturele of sportieve sfeer te schrappen - met een dergelijke aanpak herhalen we immers het negatieve maatschappelijke en economische effect van de algemene lockdown - maar de noodzakelijkheid en proportionaliteit van beperkende maatregelen goed voor ogen te houden. Bij deze beslissing dienen burgemeesters een evenwichtige afbakening te maken op vlak van de duurtijd, plaats en doelgroep. De ministers bevelen ook aan om steeds te overleggen met de diverse spelers en gebruik te maken van de draaiboeken en richtlijnen om activiteiten veilig te laten plaatsvinden.  

De lokale besturen laten in deze crisis steevast zien dat ze snel en efficiënt kunnen schakelen. De VVSG heeft er dan ook alle vertrouwen in dat ze bij deze beslissingen telkens een verantwoorde afweging maken. 

Katrien Gordts