Auteur:

Gepubliceerd op: 12-03-2021

De Vlaamse regering nam op 12 maart een beslissing over de referentieregio’s en het verdere verloop van het traject regiovorming.

De VVSG is blij dat de Vlaamse regering uiteindelijk de knoop doorhakte. De VVSG stelde immers in haar memorandum van 2019 de vorming van referentieregio’s voor. Die referentieregio’s bieden lokale besturen de kans om grote uitdagingen op het vlak van klimaat, mobiliteit, wonen, zorg… op te nemen in samenwerking met elkaar, met andere overheden en met maatschappelijke spelers binnen de regio.

Bovendien besliste de Vlaamse regering over een tijdspad waarbij zowel Vlaamse afbakeningen als van onderuit gegroeide samenwerkingen zullen worden afgestemd op de referentieregio’s. Dit verhoogt de transparantie en zorgt voor meer greep van de lokale besturen op de bovenlokale samenwerking.

Voorafgaand aan de beslissing van de Vlaamse Regering werden de lokale besturen geconsulteerd. Het is immers cruciaal dat de regiovorming van onderuit gedragen wordt. De VVSG betreurt daarbij wel dat bij de finale beslissing niet steeds rekening gehouden werd met de stem van de individuele lokale besturen. Bovendien kregen lokale besturen onvoldoende tijd om tot een goede afweging te komen.

Nu de afbakening van de referentieregio’s gebeurd is, is het vooral zaak om de regionale samenwerking te versterken. De VVSG  zet hier met het Labo Regiovorming de komende jaren actief op in.

Op 18 maart organiseert VVSG in samenwerking met minister Somers en het Agentschap Binnenlands Bestuur een webinar over regiovorming. Daarbij licht minister Somers de beslissing van de Vlaamse Regering toe en stellen we de werking van het Labo Regiovorming voor.

Peter Hautekiet