Auteur:

Gepubliceerd op: 27-01-2020

De Vlaamse Regering besliste op 20 december 2019 om 850.000 euro subsidie toe te kennen aan MEC en VITO voor de ontwikkeling van een Vlaamse Open City Architectuur (VLOCA). Met dit project wil de Vlaamse regering werk maken van een gedragen referentiekader met gestandaardiseerde architectuurcomponenten voor projecten en toepassingen voor slimme steden, gemeenten en regio’s in Vlaanderen. Het Agentschap Binnenlands Bestuur neemt de projectcoördinatie op.

Het opzet is om de verschillende componenten in maximale samenwerking met de lokale besturen en de software-leveranciers uit te werken. Ook de VVSG wordt nauw betrokken bij dit project. We houden je op de hoogte.

 

Nathalie Dumarey