Auteur:

Gepubliceerd op: 18-06-2020

De 'Vlaamse ondersteuningspremie' (VOP) is een ondersteunende maatregel voor wie een gezondheidsprobleem of arbeidsbeperking heeft en in Vlaanderen woont. 

Om recht te hebben op een VOP moet je in Vlaanderen wonen en aan de nodige voorwaarden voldoen.

De Vlaamse regering heeft op 12 juni 2020 haar principiële goedkeuring verleend voor een aantal technische wijzigingen aan de VOP-regelgeving die vooral gericht zijn op de vereenvoudiging van de maatregel.

Vanaf de aanpassing van de regelgeving (voorzien 1 oktober 2020):

  • zullen ook maatwerkers met een arbeidshandicap die doorgroeien binnen het maatwerkbedrijf de ondersteuningspremie ten gevolge van hun arbeidsbeperking kunnen ontvangen. Daarnaast wordt het mogelijk voor een werkgever maatwerkbedrijf om een VOP-premie aan te vragen voor een niet-doelgroepwerknemer die na verschillende jaren dienst door ziekte of een ongeval een arbeidshandicap krijgt.
  • zal wie na 1/10/2008 zelfstandige in hoofd- of in bijberoep is geworden, of als ‘bestaande’ zelfstandige een erkende arbeidshandicap heeft gekregen na 1/10/2008, in aanmerking komen voor de VOP.
  • zal de werkgever bij elke nieuwe aanvraag voor de premie beroep kunnen doen op 40% van het geplafonneerd referteloon, of het nu om de aanwerving van een nieuwe werknemer gaat dan wel om de tewerkstelling van een werknemer die al langer in dienst was, maar een arbeidshandicap heeft verworven.

Meer info over aan de slag gaan met een arbeidshandicap vind je bij onze collega's van Diverscity.

Petra Dombrecht