corona huurconflict beeld

Auteur:

Gepubliceerd op: 13-05-2020

Tot 1 oktober zal de Vlaamse Ombudsdienst kunnen bemiddelen tussen private huurders en verhuurders van een woning, die problemen ondervinden als gevolg van de coronacrisis. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld betalingsproblemen, discussie over (dringende) herstellingen, onenigheid bij aanvang of afloop van het huurcontract, verhuisproblemen ... Het Vlaams Parlement gaf de Vlaamse Ombudsdienst vorige week dit uitzonderlijke en tijdelijke mandaat. Hoe deze bemiddelingsopdracht zich verhoudt tot het werk van de OCMW’s zal nog moeten blijken. De VVSG ziet dit vooral als een bijkomende mogelijkheid voor huurders en verhuurders om problemen op te lossen. Het is ook goed dat de Vlaamse Ombudsdienst mensen met problemen naar het OCMW kan doorverwijzen. Het OCMW moet ook dan wel altijd in alle vrijheid een sociaal onderzoek kunnen doen, zonder voorafnames. Omgekeerd zouden ook de OCMW's - indien zij dit nodig achten - een beroep kunnen doen op de Vlaamse ombudsdienst, al verwachten we dat dit minder het geval zal zijn. Wie met huurproblemen aanklopt bij het OCMW, zal vaak op verschillende vlakken problemen hebben en dus baat hebben bij een oplossing op die diverse terreinen.

Dat de Vlaamse Ombudsdienst gaat bemiddelen in private geschillen is uitzonderlijk. Normaal bemiddelt de ombudsman immers tussen een burger en een overheidsadministratie. Het verkregen mandaat is dan ook tijdelijk, omdat de problemen die kunnen behandeld worden gerelateerd moeten zijn aan de coronacrisis.

Meer informatie en contactgegevens vind je op deze webpagina van de Vlaamse overheid. Lees hier ook over de andere 'coronamaatregelen' rond de huurmarkt.

Joris Deleenheer