Thema-audit budgetbeheer

Auteur:

Gepubliceerd op: 11-04-2019

De Vlaamse OCMW's hebben de risico's die voortvloeien uit het budgetbeheer onvoldoende onder controle. Dat blijkt uit een reeks audits door Audit Vlaanderen, waarover op 11 april 2019 een globaal rapport verscheen. Doordat OCMW's bij budgetbeheer werken met kwetsbare mensen, en de financiële transacties bovendien buiten de boekhouding van het OCMW blijven, is er een reële kans op fraude.

De thema-audit onderzocht het budgetbeheer in 27 Vlaamse OCMW's. Audit Vlaanderen ging daarbij zowel de randvoorwaarden na (is er een systeem van organisatiebeheersing, bestaan er deontologische regels voor het personeel, hoe is het informatiebeheer georganiseerd), als het budgetbeheerproces zelf (intake cliënten, openen rekeningen, uitvoering betalingen, begeleiding cliënte, uitstroom, ...). Een basisvaststelling is dat maatschappelijk werkers die de cliënten begeleiden vaak over een monopoliepositie beschikken: ze kunnen veel beslissingen eigenhandig nemen en moeten er niet of onvoldoende over rapporteren. Verder stelt Audit Vlaanderen hier en daar een te nauwe band vast tussen de maatschappelijk werker en de cliënt, waardoor de professionele onafhankelijkheid gevaar loopt. Verschillende OCMW's beschikken ook niet echt over een heldere beleidslijn voor budgetbeheer, en er zijn te weinig inspanningen om de budgetcapaciteiten van cliënten te versterken, waardoor ze weer kunnen uitstromen.

Maar het is ook niet allemaal kommer en kwel. Zo stelde Audit Vlaanderen ook verschillende goede praktijken vast, die ook digitaal worden ontsloten.

Audit Vlaanderen organiseert naar aanleiding van dit rapport samen met de provinciale bestuursscholen ook een reeks workshops over budgetbeheer.

Jan Leroy