Auteur:

Gepubliceerd op: 07-05-2020

Vanaf deze week kunnen ondernemers via vlaio.be/coronacompensatie een compensatiepremie aanvragen. Deze eenmalige premie van 3000 euro gaat naar ondernemingen die niet verplicht werden om te sluiten, maar wel een zwaar omzetverlies hebben geleden van minsten 60% ten gevolge van de genomen coronamaatregelen. Wie komt in aanmerking? Naast de eventsector en een aantal sectoren die enkel nog dringende interventies konden doen, is deze premie ook voor alle ondernemingen die kunnen aantonen dat ze 60% omzetverlies leden ten gevolge van de coronamaatregelen. De aanvraagtermijn voor de corona hinderpremie (4.000 euro voor wie verplicht moest/moet sluiten) is verlengd tot 3 juni.

Daarnaast stelt VLAIO, op vraag van de VVSG, de cijfers over corona hinderpremie op het gemeentelijk niveau nu online. De opdeling in deze tabel gebeurt op basis van de maatschappelijke zetel van de onderneming. Gemeenten hebben zo een duidelijk zicht op het aantal aanvragen en uitbetaalde dossiers voor de eigen gemeente. Deze cijfers worden wekelijks bijgewerkt. Verder kunnen gemeenten via jeremy.roels@vlaio.be ook een lijst aanvragen met de ondernemingsnummers van de ondernemingen die de corona hinderpremie al hebben ontvangen.

Er zijn ook heel wat gemeenten die plannen hebben of van start zijn gegaan met een lokale premie gekoppeld aan de Vlaamse corona hinderpremie (zie overzicht maatregelen). Om een budgettaire inschatting te kunnen maken voor de kost van een bijkomende lokale premie blijft de VVSG aandringen op het vrijgeven van een gemeentelijke lijst van het aantal potentiële begunstigden op vestigingsniveau.

Voor alle economisch gerelateerde corona-informatie (regels per sector, flankerende maatregelen om de crisis te verzachten, maatregelen voor de heropstart van de economie) kan u nog steeds terecht op onze webpagina coronacrisis en het beleidsdomein economie.

Aarzel niet om de maatregelen die uw gemeente neemt via economie@vvsg.be te melden, indien mogelijk met verwijzing naar de gemeentelijke website of een formeel document.

Thomas Rottiers