Auteur:

Gepubliceerd op: 22-04-2021

Een nieuwe stap is gezet richting een duidelijke machtiging voor Vlaamse diensten, voorzieningen of organisaties om informatie te delen tijdens het casusoverleg van de lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme (kortweg 'LIVC R'). Enkele maanden geleden werd een eerste voorontwerp reeds goedgekeurd door de ministerraad en gisteren werd een nieuwe stap in de procedure gezet, waarbij ook de Vlaamse commissie radicalisering groen licht gaf over het ontwerp.

Het decreet moet een stimulans bieden aan de LIVC R. Enkele maanden geleden bleek immers uit onze bevraging dat het moeilijk blijft om sociale partners te betrekken bij de LIVC R. Maar liefst 71% van de gemeenten gaf aan dat er geen sociale partners aan tafel zitten. Binnen het decreet wordt nu een kader voorzien waardoor sociale actoren een spreekrecht krijgen en dus informatie kunnen delen als ze dit wenselijk achten.

De VVSG vindt het alvast positief dat hiermee duidelijkheid komt over mogelijke deelname van sociale actoren en de manier waarop ze informatie kunnen delen. Het kader voorziet ook expliciet dat geen enkele actor binnen en buiten de LIVC R kunnen verplicht worden om informatie te delen. In die mate wordt volop ingezet om het vertrouwen aan tafel niet te schenden, wel om gepast in te kunnen grijpen als de situatie gevaarlijk wordt.

Maarten De Waele