Vuurwerkverbod

Auteur:

Gepubliceerd op: 07-11-2019

Het Vlaams Parlement keurde dit voorjaar een verbod goed op het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen. Het verbod geldt binnen het volledige Vlaamse Gewest, maar net als in Nederland kunnen Vlaamse gemeenten een eigen regeling uitwerken. De uitzondering moet beperkt zijn in plaats en tijd. De gemeente kan zelf in de voorwaarden voor het aanvragen en afleveren van een toelating voorzien. Zo kan men in het kader van dierenwelzijn bijvoorbeeld enkel het gebruik van geluidsarm vuurwerk voorschrijven.
 

Politieverordeningen en inbreuken

De meeste politieverordeningen bevatten in het verleden al een bepaling rond het gebruik van vuurwerk (bv. evenementenzone, oudejaarsnacht). Dergelijke bepaling voldoet doorgaans aan de nieuwe regels en moet dus niet gewijzigd worden.

Inbreuken op het landelijk en gemeentelijk verbod zijn enkel mogelijk met administratieve sancties. Daartoe is het wel nodig om het verbod en eventuele uitzonderingen uitdrukkelijk te vermelden in een (tijdelijke) politieverordening. Een uitzondering is niet mogelijk voor het oplaten van wensballonnen.

In de Infobundel GAS die VVSG samenstelde met het werkveld werd volgende modelbepaling opgenomen:

Art. 24. Met behoud van de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen is het verboden, zowel op de openbare plaats als op private domeinen, binnenplaatsen en op alle plaatsen die palen aan de openbare weg, om het even welk vuurwerk af te steken of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen of andere zaken te laten ontploffen en wensballonnen op te laten. De burgemeester is ertoe gemachtigd toestemming te verlenen om feestvuurwerk af te steken.

Tom De Schepper