Auteur:

Gepubliceerd op: 04-05-2021

Eind februari keurde de Vlaamse Regering de Visienota lokaal onroerend erfgoedbeleid goed. Zowel de VVSG, de Strategische Adviesraad voor Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO) als het Netwerk Onroerend Erfgoed (NOE) kregen de kans om advies te geven over deze visienota. We zien enerzijds een positieve evolutie naar samenwerking en partnerschap met de Vlaamse overheid rond dit beleidsdomein. Anderzijds zijn er nog veel vragen en onduidelijkheden omtrent die evolutie. Welke werklast brengen taken zoals inventariseren met zich mee? Zullen er voldoende financiële middelen zijn om deze taken uit te voeren, en hoe wordt het al vastgelegde budget verdeeld? 
 

Infosessie en werkgroepen

Het Agentschap Onroerend Erfgoed organiseert op dinsdag 18 mei een digitale toelichting voor lokale besturen naar aanleiding van de publicatie van de visienota.

Later in mei en juni wil het Agentschap werkgroepen opzetten rond de verschillende thema’s die in de visienota aan bod komen:

  1. Voorbereiden en evalueren van Vlaams onroerenderfgoedbeleid
  2. Toevalsvondsten
  3. Inventariseren, vaststellen & rechtsgevolgen
  4. Beschermen
  5. Handhaving
  6. Financiering Onroerend Erfgoedgemeenten (OEG) en Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddiensten (IOED)

Wie interesse heeft in het opvolgen van zo’n thematische werkgroep, mag dit tegen 13 mei melden bij lieselot.decalf@vvsg.be

Lieselot Decalf