Auteur:

Gepubliceerd op: 24-02-2020

Proper water, gezondheid en welzijn, kwaliteitsvol onderwijs…het zijn voorbeelden van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties waar zes op tien Vlaamse steden en gemeenten vandaag hun beleid op enten. Dat blijkt uit een bevraging die de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) deed bij haar leden. Dat het de burgemeesters menens is met de SDG’s, blijkt uit de videoboodschap die de VVSG lanceert. Samen met de lokale leiders wil de VVSG haar voortrekkersrol in Vlaanderen en Europa verder opnemen en gemeenten blijven ondersteunen bij de realisatie van de SDG’s. Ze vraagt ook de Vlaamse, Europese en toekomstige federale overheden om hun beleid eraan op te hangen.
 

Burgemeesters nemen het voortouw

Wat de SDG's zijn, leggen een aantal burgemeesters haarfijn uit in de korte videoboodschap die de VVSG vandaag lanceert. Hoe steden en gemeenten de SDG’s concreet toepassen, verschilt van gemeente tot gemeente en hangt af van de concrete beleidskeuzes. ‘De strijd tegen kinderarmoede, investeren in een nieuw woonzorgcentrum, een veilige leefomgeving,… Alles draagt bij tot de SDG’s. Gemeenten hebben ook een sensibiliserende rol naar inwoners, verenigingen, … ,’ aldus Wim Dries, voorzitter van de VVSG en burgemeester van Genk. Zo verschijnen de SDGs in Harelbeke op evenementen, in stadsgebouwen en in het straatbeeld. ‘We sporen scholen en bedrijven aan om er actief mee aan de slag te gaan,’ zegt Alain Top, burgemeester van Harelbeke dat door de federale overheid ook als SDG-voice werd erkend. De SDG’s verplichten de gemeenten om uitdagingen anders aan te pakken en vooral: om over de muurtjes te kijken en verbindingen te zoeken. In Sint-Truiden kiest men ook deze legislatuur voor duurzaam beleid door het wagenpark te vergroenen, zonnepanelen te installeren op de gebouwen van de stad, de keuze voor eerlijke handel, streek- en bioproducten, , mondiaal beleid….,‘ stelt Veerle Heeren, burgemeester van Sint Truiden. Ook in Gent vormen de SDG’s de hoekstenen van het beleid: ‘Het is in de steden dat we het verschil maken, het is in de steden dat het bougeert. In Gent maken we werk van een beter klimaat, eerlijke handel, duurzaam ondernemen, internationale solidariteit, noem maar op. De SDG’s vormen een leidraad in ons beleid.’ aldus Gents burgemeester Mathias De Clercq
 

Versnelling hoger op alle niveaus

Al doen de lokale besturen heel wat inspanningen, geen enkele bestuurslaag kan de SDG’s op zichzelf realiseren. Samenwerken blijft het sleutelwoord, met en tussen overheden maar ook met academici, bedrijfswereld en burgers. ‘De SDG’s bieden een internationaal kader om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken; innovatie, experiment en co-creatie zijn hierbij van belang,’ aldus de VVSG.
 

SDG’s als moreel kompas

In 2015 ondertekenden alle 193 lidstaten van de VN – dus ook België- de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling met de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Ze geven richting aan het beleid op alle niveaus. Uit een bevraging van de VVSG over de meerjarenplannen die nu klaar zijn, blijkt dat zes op tien gemeenten de SDGs gebruikt om beleid te maken. Dat is goed: uit studies blijkt dat 65% van de SDG’s niet gerealiseerd kunnen worden zonder de lokale besturen. ‘Ik heb altijd gezegd dat de SDG’s lokaal zullen zijn of niet zullen zijn, ik ben dan ook verheugd dat zoveel beleidsploegen meestappen in het SDG-verhaal en met concrete acties het verschil willen maken. Ze kunnen blijven rekenen op de VVSG voor ondersteuning en om dit verhaal ook buiten Vlaanderen te promoten,’ besluit Dries


Bekijk hieronder de video. 

Nathalie Debast