Auteur:

Gepubliceerd op: 08-07-2021

Vanaf 1 juli 2021 treden de kwaliteitsmaatregelen van het VIA-6-akkoord voor de woonzorgcentra in werking en realiseren we in Vlaanderen een gelijkschakeling in de financiering voor de B, C en Cd bewoners. Dit heeft een belangrijke impact op de financiering van de kinesitherapieverstrekkingen in de woonzorgcentra. De snelheid waarmee deze maatregel wordt ingevoerd, leidt tot bezorgde reacties van de zelfstandige kinesitherapeuten.

Nochtans is het allerminst de bedoeling dat deze maatregel aanleiding geeft tot het verbreken van de continuïteit in de zorgverlening van kinesitherapeuten aan de bewoners, zo stelt het kabinet. Zij begrijpen echter dat deze maatregel in ijltempo in werking treedt en spraken op 30 juni een overgangsregeling af met het RIZIV en het federale kabinet.

De Vlaamse overheid neemt de financiering van de kinesitherapie op via de stijging van de basistegemoetkoming zorg, zodoende hoeven de betrokken bewoners (B, C en Cd) geen remgeld meer te betalen. Deze maatregel geldt overigens ook voor de bewoners met een diagnose dementie ("D bewoners"). Dit impliceert dat de kinesitherapieverstrekkingen voor de B, C, Cd en D bewoners vanaf 1 juli uitgevoerd moeten worden door een medewerker of type contract zoals voorzien in het besluit Vlaamse sociale bescherming, concreet door een loontrekkende (of statutaire) kinesitherapeut of nieuw vanaf 1 juli  een zelfstandige kinesitherapeut waarmee het WZC een ondernemingscontract afsluit. 

Het federale kabinet is bereid om een overgangsperiode te voorzien tot 30 september 2021. In die periode zou er wel nog RIZIV- nomenclatuur mogen aangerekend worden, onder de voorwaarden dat deze prestaties dan niet worden opgenomen in de RAAS- webapplicatie ter berekening van de Vlaamse basistegemoetkoming zorg. Dit is een pragmatische oplossing, waarin dubbele financiering nog steeds uitgesloten blijft. Deze overgangsperiode van 3 maanden geeft ook aan de ziekenfondsen de tijd om de nodige cumulcontroles te programmeren.

Sommige woonzorgcentra maakten alvast de keuze om de kinesitherapieverstrekkingen voor alle B, C, Cd en D bewoners op te vangen via de eigen loontrekkende kinesitherapeuten en communiceerden dit al naar de bewoners en de zelfstandige kinesitherapeuten. Deze overgangsmaatregel vervangt de eerder gemaakte afspraken met de zelfstandige kinesitherapeuten niet. De woonzorgcentra kunnen, indien zij dat wensen, wel beroep doen op deze voorlopige maatregel.

Zie ook het bericht dat het RIZIV op haar website schreef.

Evi Beyl