Auteur:

Gepubliceerd op: 02-09-2021

Op 1 september vielen diverse beperkingen weg nu een vaccinatiegraad van 70% bij de volwassen bevolking bereikt werd. In de aanloop naar de versoepelingen kwam het al dan niet wegvallen van de mondmaskerplicht in gebouwen meermaals aan bod.

Sinds de versoepelingen van 1 september is het dragen van een mondmasker niet langer verplicht in de gebouwen van lokale besturen. Men kan met andere woorden zelf beslissen of men al dan niet de mondmaskerplicht wil behouden en wat daarbij de concrete modaliteiten zijn. Men kan bijvoorbeeld kiezen om het mondmasker enkel te verplichten bij verplaatsingen doorheen de gebouwen of wanneer de afstandsregels in het gedrang komen.

Waar de mondmaskerplicht op de werkvloer wegvalt, is het nog steeds aan te raden om de regels van social distancing maximaal te respecteren. Artikel 23 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 - zoals gewijzigd door het MB van 25 augustus 2021 - definieert dan wel enkele uitzonderingen waarbinnen geen social distancing maatregelen genomen moeten worden, maar gezien de voorbeeldfunctie van centrale en lokale overheden adviseert het Agentschap Binnenlands Bestuur om de afstandsregels tot nader order te blijven respecteren tijdens fysieke vergaderingen.

Hou de pagina van het Agentschap Binnenlands Bestuur in de gaten voor updates en nieuwe adviezen. Op onze coronapagina kan je ook terecht voor een gecoördineerde versie van het Ministerieel Besluit en een overzicht van belangrijke bronnen met betrekking tot de coronamaatregelen, zoals de FAQ’s van het Nationaal Crisiscentrum en de website info-coronavirus.be.

Tomas Coppens