Auteur:

Gepubliceerd op: 11-04-2019

Vanaf 1 januari 2021 mogen enkel afvalzakken gebruikt worden die een gehalte aan gerecycleerde kunststoffen bevatten. Dat is een gevolg van een beslissing van de Vlaamse Regering tot aanpassing van het Vlarema.

Op 22 maart 2019 keurde de Vlaamse Regering een wijziging van het Vlarema, uitvoeringsbesluit van het Materialendecreet, goed. Naast het verbod op het gebruik van afvalzakken die niet geproduceerd werden op basis van gerecycleerde kunststoffen, bepaalde de Vlaamse Regering ook minimum gehaltes aan gerecycleerde kunststoffen: 80% vanaf 1 januari 2021 en 100% vanaf 2025, waarvan telkens minstens de helft uit gerecycleerde postconsumer kunststoffen. De regels gelden niet voor biodegradeerbare afvalzakken bestemd voor groen- of gft-afval, (niet-) risicohoudend medisch afval, asbesthoudende materialen en bouwpuin.

Meer info over deze en andere wijzigingen van het Vlarema kan je vinden op de website van VVSG.

Piet Coopman