Auteur:

Gepubliceerd op: 12-11-2020

De afgelopen weken heeft de Federale Regering, op voorstel van bevoegd minister Karine Lalieux, verschillende bijkomende ondersteuningsmaatregelen voor de OCMW’s goedgekeurd.

Zo worden er extra middelen voorzien voor voedselhulp (€6 miljoen + €1 miljoen voor NGO’s die voedselhulp bieden) en worden de toelage van €50 voor gerechtigden op een leefloon, de IGO-uitkering en een inkomensvervangende toelage verlengd tot 31 maart 2021. Dit gaat gepaard met een tijdelijke verhoging van 15% van het terugbetalingspercentage van het leefloon tot 30 juni 2021.

Voor een overzicht van alle lopende maatregelen kan je hier terecht.

Daarnaast heeft de Federale Regering een enveloppe voorzien van €75 miljoen waarvoor, in overleg met de actoren op het terrein, urgente sociale maatregelen zullen worden uitgewerkt. De VVSG neemt deel aan dit overleg.

Peter Hardy