Auteur:

Gepubliceerd op: 10-10-2019

Vanaf 1 november zal het ook in België verboden zijn om tabaksproducten (sigaretten, roltabak, waterpijptabak) te verkopen aan minderjarigen. Vandaag ligt de minimumleeftijd nog op 16 jaar. De wet van 12 juli 2019 tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, wat betreft de verkoop van tabak en soortgelijke producten aan minderjarigen (B.S. 8 augustus 2019, Inforum: 331270), wijzigt artikel 6 van de zogenaamde Gezondheidswet en zo verhoogt die minimumleeftijd tot 18 jaar.

De overheid wil jongeren duidelijk het roken ontraden, want vanaf 1 januari 2020 zullen alle rookwaren enkel nog mogen verkocht worden in een zogenaamde neutrale verpakking (groenbruine kleur, zonder logo’s en met de gekende waarschuwingsteksten). De opgelegde gestandaardiseerde verpakking moet roken minder aantrekkelijk maken. Deze maatregel vloeit voort uit het KB van 13 april 2019 betreffende de gestandaardiseerde verpakking van sigaretten, roltabak en waterpijptabak (B.S. 17 mei 2019).

Bovendien ging op 18 augustus 2019 al het verbod in op het roken in een wagen in aanwezigheid van een jongere onder de 16 jaar. De wet van 8 juli 2019 (B.S. 8 augustus 2019, Inforum: 331257) wijzigde niet alleen de titel van de wet van 22 december 2019 (voortaan ‘Wet betreffende een regeling voor rookvrije plaatsen en ter bescherming van de bevolking tegen tabaksrook’), maar voegde er ook een hoofdstuk ‘rookvrije voertuigen’ aan toe.

Bart Palmaers